INTEGR8 project

Een project van de Universiteit Twente, in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door TechYourFuture.

Onderzoek naar de toerusting van leerkrachten voor geïntegreerd taal- en W&T- onderwijs

In het INTEGR8 project onderzoeken we hoe leerkrachten kunnen worden voorbereid op het geven van geïntegreerd taal en Wetenschap & Techniek (W&T) onderwijs. We proberen systematisch inzicht te krijgen in wat geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs inhoudt en hoe deze twee vakken effectief en betekenisvol gecombineerd kunnen worden. Daarnaast staat de vraag centraal “Wat vraagt dit van leerkrachten in termen van hun kennis en vaardigheden?”, met als uiteindelijke doel om een training te ontwikkelen voor schoolteams in het primair onderwijs.

INTEGR8-logo

Waarom Taal en W&T?

Vanaf 2020 wordt van alle basisscholen in Nederland verwacht dat zij vorm en inhoud geven aan W&T-onderwijs. Onderzoek wijst uit dat er in de praktijk echter vaak nog weinig tijd wordt besteed aan W&T, met name door de hoge nadruk op de kernvakken en een vol curriculum. W&T-onderwijs biedt echter ook talrijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen, wat de integratie van taal en W&T aantrekkelijk maakt.

Naast het feit dat vakkenintegratie de leerkracht tijd kan besparen, is taal en W&T een logische en potentieel krachtige combinatie. Leerlingen kunnen  hun taalvaardigheid verbeteren door over W&T te praten, schrijven en lezen. Ze leren ook beter communiceren en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo kan deze combinatie zorgen voor verhoogde  leerresultaten voor beide vakken, iets dat bevestigd wordt in diverse onderzoeken. Een win-win situatie dus!

Het onderzoek

Het geven van geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs is een complexe taak en vraagt daarom om grondige professionele training van leerkracht. In dit onderzoek is middels een cognitieve taakanalyse onderzocht welke kennis en vaardigheden leerkrachten nodig hebben om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven. De uitkomsten van deze analyse worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een training voor schoolteams in het primair onderwijs, op basis van het 4C/ID instructiemodel. De training zal worden geïmplementeerd in twee basisschoolteams in samenwerking met ervaren trainers van Expertis en De Rolf groep. De effectiviteit van de training wordt gemeten middels lesobservaties gericht op de beoordeling van de leerkrachtvaardigheden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te verzorgen. Tevens wordt onderzocht in hoeverre leraren zich voor en na de training in staat achten (self-efficacy) om dit onderwijs te verzorgen.

Beoogde Opbrengsten

Het Onderzoeksteam

Adrie Visscher

Hoogleraar Universiteit Twente

Martine Gijsel

Associate lector Taaldidactiek Saxion

Hanno van Keulen

Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding Windesheim Flevoland

Miriam Knoef

PhD kandidaat Universiteit Twente