Taal en W&T: Win-win

Taal en W&T, dat is een logische en potentieel krachtige combinatie. Leerlingen kunnen  hun taalvaardigheid verbeteren door over W&T te praten, schrijven en lezen. Ze leren ook beter communiceren en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo kan deze combinatie zorgen voor verhoogde  leerresultaten voor beide vakken. Een win-win situatie dus!

Maar hoe pak je dit nu aan in de praktijk? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook echt vooruitgang boeken voor beide vakgebieden?

INTEGR8-logo

Wetenschap & Technologie biedt een betekenisvolle context voor taalonderwijs, waardoor leerlingen verbindingen leggen tussen voorkennis en complexe concepten, wat leidt tot hogere retentie.

Taal vormt de verbinding tussen het ‘doen’ en ‘begrijpen’ in W&T. Naast een communicatieve en expressieve functie heeft taal ook een belangrijke conceptualiserende functie.

Taal en W&T omvatten veel vergelijkbare (meta-) cognitieve en intellectuele processen (bijv. voorspellen, conclusies trekken), wat zorgt voor een logische en natuurlijke combinatie.

Door expliciet aandacht te besteden aan de taalontwikkeling leren leerlingen om beter te communiceren en redeneren over abstracte W&T-onderwerpen.

Teamtraining INTEGR8

In de teamtraining INTEGR8 leren jullie hoe jullie taal- en W&T-onderwijs geïntegreerd kunnen aanbieden. Jullie gaan lessen ontwerpen en direct uitvoeren in de klas. Daarnaast krijgen jullie deskundige en persoonlijke feedback tijdens klassenvisitaties in elke groep. Door gezamenlijk te reflecteren op jullie ervaringen, leren jullie als team ook van elkaar. De training is flexibel opgezet waardoor wij kunnen aansluiten op jullie voorkennis, visie en aanpak.

Wanneer: september 2021 t/m juli 2022

Tijdsinvestering: 5 contactbijeenkomsten en tussentijdse klassenvisitaties in alle groepen

Kosten: Door een subsidie kunnen 2 schoolteams kostenloos worden begeleid